Pravidla pro konání odborné praxe

V současné době je předmět Odborná praxe (F7700K a příbuzné) ve "zkušebním provozu", kdy se snažíme využít dosavadní kontakty na firmy a získat další nabidky institucí, které by byly ochotny se ujmout studentů v rámci 1 či dvoutýdenní stáže. Seznam nabízených míst je dosud dosti omezený, je ovšem možné, aby si student sám předjednal praxi ve firmě mimo tento seznam a zapsal si předmět na vhodné katedře (koncovky K, E a T odpovídajím ústavům fyz. kond. látek, fyz. eletroniky, resp. teoretické fyziky a astrofyziky) po dohodě s příslušným vyučujícím. Předpokládáme, že na základě zkušeností s takto proběhlými praxemi bude možné rozšiřovat obecnou nabídku míst pro všechny studenty.

I po "zaběhnutí" předmětu bude ovšem platit, že na absolvování praxe u zvolené instituce není nárok - jednak z důvodů omezené kapacity (která může být v daném semestru již vyčerpána), jednak kvůli podmínkám, které si na uchazeče firma nebo ústav mohou klást. Většina "kvalifikačních" podmínek by měla být u zavedených praxí známa předem (k tomu by měl sloužit i tento web), přesto má hostující instituce konečné právo zájemce přijmout nebo odmítnout. Z tohoto důvodu je nejvhodnější, pokud si student předmět zapíše až po absolvování stáže (tedy v následujícím semestru), jinak by mohl být nucen si zvolit praxi, o kterou nemá zájem. Vzhledem k omezené nabídce v úvodním běhu předmětu budeme ve spoluprácí se studijním oddělením umožnovat i zrušení již zapsaného předmětu, pokud nebude možné praxi z objektivních důvodů realizovat.

Velmi vhodným prostorem pro získání informací o vyhlédnuté firmě jsou prezentace firem v rámci předmětu Fyzika ve firmě. Seznam firem, které zde budou představeny, najdete zde (bohužel většina z nich dosud neprojevila ochotu přijímat studenty na odborné stáže).

Zájemci mohou kontaktovat některého z vyučujících předmětu, se kterým prokonzultují své preference a "kvalifikaci" a získají případný kontakt do vybrané instituce. S tou musí pak fakulta pro každou praxi (případně sadu souvisejících praxí) uzavřít smlouvu, na jejímž základě pak bude sepsán i protokol o průběhu praxe.

Proběhlé praxe

Nabídka praxí

ON Semiconductor

práce zaměřená na výzkum křemíkových substrátů a desek
2-3 studenti během letních prázdnin

SHM Šumperk

1-2 studenti za semestr

HVM Praha

BVT Technologies

Hvězdárny a planetária

Studenti astrofyziky na základě konzultace s doc. Zdeňkem Mikuláškem si mohou zvolit praxi v některé z následujících institucí:

Ukončení praxe

Student vypracuje 5-10 stránkový referát o tématice odborné praxe a dosažených výsledcích, který předloží nejprve pracovníku hostící organizace, který byl zodpovědný za průběh praxe, spolu s formulářem Potvrzení o absolvování a hodnocení. Vyplněný a potvrzený formulář dodá vyučujícímu spolu s krycím listem zprávy, kde sepíše i vlastní hodnocení průběhu praxe.

Edit now